De bedrijfsdoorlichting is een grondige toetsing van de totale bedrijfsvoering. De ervaring en kracht van onze adviseurs is dat ze snel doordringen tot de kern van de bedrijfssituatie en eventuele problemen. Zo wordt helder zichtbaar waar de sterke en zwakke kanten van de onderneming liggen. We geven praktische adviezen en doen duidelijke aanbevelingen.


De samenwerking
Doelen van de bedrijfsdoorlichting
Prioriteiten-aanpak
Aandachtsgebieden
Interviews
RapportageDe samenwerking

In een oriënterend, vrijblijvend gesprek kijken wij naar uw huidige situatie, uw wensen, behoeften en mogelijk knelpunten. Besluiten wij tot samenwerking dan starten we met een duidelijk omschreven opdracht.


Doelen van de bedrijfsdoorlichting

 • het aangeven van de sterke en zwakke kanten in de gehele bedrijfsvoering
 • praktisch advies m.b.t. het oplossen van knelpunten
 • duidelijker zicht krijgen op prioriteiten en aandachtspunten voor de toekomst
 • gericht op een gezonde bedrijfsvoering en een gezond bedrijfsresultaat


Prioriteiten-aanpak

Voor aanvang van de bedrijfsdoorlichting worden door de opdrachtgever vaak een aantal aandachtsgebieden benoemd. De adviseur onderzoekt àlle aandachtsgebieden in de bedrijfsorganisatie; maar besteedt meer aandacht aan onderwerpen die zijn aangereikt én die naar het inzicht van de adviseur meer aandacht behoeven.
Eenvoudig gesteld: wat goed is, behoeft weinig verbetering, wat ‘gebreken’ vertoont, krijgt meer aandacht.


Aandachtsgebieden
De aandachtsgebieden die de adviseur onderzoekt zijn, in hoofdgroepen aangegeven:

 • Bedrijfsdoelstellingen en strategie
 • Financiële resultaten en beheer, bedrijfsfinanciering
 • Verkooporganisatie en marketing
 • Calculatie en werkvoorbereiding
 • Uitvoering, productie en productiviteit
 • Taken en verantwoordelijkheden, onderlinge samenwerking, personeelsbeleid
 • Ondernemingsvorm en structuur
 • Informatiestromen en automatisering


Interviews
In de regel start de bedrijfsdoorlichting met het interviewen van de ondernemer (1 dag). Afhankelijk van de bedrijfsomvang wordt tijdens deze eerste dag bepaald welke andere medewerkers voor interviews in aanmerking komen.


Rapportage
Nadat de interviews zijn uitgevoerd, en de gewenste informatie is verkregen, zal de adviseur op het kantoor van Small Business Consultants een voorlopige rapportage uitwerken.
De opbouw van de rapportage is daarbij: weergave bedrijfsdoorlichting in sterke en zwakke kanten en samenvattende conclusie, gevolgd door een ‘plan van aanpak’ gericht op hoofd aandachtspunten.

De voorlopige rapportage wordt aan de ondernemer gepresenteerd waarna discussie over de inhoud plaatsvindt. Is de voorlopige rapportage juist en volledig bevonden, dan wordt de bedrijfsdoorlichting afgerond. Zijn er aanvullende punten en correcties nodig, dan wordt de bedrijfsdoorlichting aangepast en nagestuurd.