De ISO 9001:2008 norm
De oudere ISO normen waren met name gericht op ‘registreren’ en ‘aantonen’. Een optimale bedrijfsvoering was daarbij niet het eerste uitgangspunt.
Ondernemers die een ISO-certificaat ‘moesten’ behalen en niet van harte hun (administratieve) organisatie wensten te verbeteren werden geconfronteerd met een enorme papierwinkel waar ze (naast het certificaat) erg weinig mee konden.

De nieuwe ISO 9001:2008 norm gaat uit van een bedrijfsvoering die gericht is op ‘verbetering & klanttevredenheid’. Een optimale bedrijfsvoering wordt daarmee wl uitgangspunt. Ook papieren registraties zijn niet langer een vereiste, een web-based kwaliteitssysteem is daarom ook steeds vaker te vinden in het MKB.

Small Business Consultants richt zich als bedrijfskundig adviesbureau juist op verbetering van bedrijfsvoering (en het rendement). De nieuwe ISO 9000 norm past daarmee bij onze adviseurs, die niet zozeer een kwaliteitskundige, maar vooral een bedrijfskundige achtergrond hebben!


De opzet
De opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) volgens ISO 9001 bestaat uit de volgende onderdelen, het:
Opzetten van een kwaliteitshandboek (papier of digitaal)
Werken in de praktijk volgens dit kwaliteitshandboek
Extern laten toetsen van het KMS


Opzetten van een kwaliteitshandboek
Het kwaliteitshandboek is het geheel van de beschreven bedrijfsprocedures:
 • het vastleggen van ‘wie, wat en hoe’, vanuit de ‘onderneming bezien’
  (voorbeeld: procedure verkoopproces, hoe komt vanuit klantcontact uiteindelijk een opdracht tot stand)
 • eventueel aangevuld met beschreven werkinstructies: de vastlegging van ‘wie, wat en hoe’ op medewerkersniveau
 • vastgelegde bedrijfsformulieren (voorbeeld: bestelopdracht)

De adviseurs van Small Business Consultants nemen de volledige verantwoordelijkheid voor het opstellen van de procedures. Uiteraard worden de procedures samen met u, en vooral op een praktische manier opgezet.

Werken in de praktijk volgens dit kwaliteitshandboek

Het werken in de praktijk volgens het kwaliteitshandboek houdt in:
 • het betrekken van de medewerkers bij ISO, door o.m.:
      - hen gericht te informeren
      - hen te betrekken bij ‘verbetering’ d.m.v. onder meer
        kwaliteitsoverleg
 • het doorvoeren van (nieuwe) beheertaken, o.m.: :
      - het beoordelen van medewerkers op toepassing van het KMS
        (interne audits)
      - een proces van:
        ‘plannen maken->acties uitstippelen->bewaken->verbeteren’
        op gang brengen


Extern laten toetsen van het KMS
De certificering zal worden uitgevoerd door een hiertoe bevoegde onafhankelijke instantie.

De certificeringsaudit kent twee delen:
 • de beoordeling van het kwaliteitshandboek (toetsing aan ISO norm)
 • de beoordeling van de werking in de praktijk

Na de certificering houden de adviseurs van Small Business Consultants contact met u om in te spelen op wijzigingen en om jaarlijks eens te bezien hoe het systeem er voor staat.