Vaak volgend op een bedrijfsdoorlichting begeleiden wij onze opdrachtgevers bij tal van ondernemersvraagstukken.

Enkele voorbeelden:

• Verbeteren van het bedrijfsresultaat:
     - Kostenbesparende maatregelen
     - Omzet/Marge verbetering
• Aanpakken van knelpunten of conflictsituaties
• Bedrijfsvoering afstemmen op de groei
• Beslissingen over strategie en investeringen
• Verbeteren van de interne organisatie
• Taken en verantwoordelijkheden beter verdelen
• Optimaliseren van bedrijfsautomatisering
• Marketing verbeteren, verkoop bevorderen