De adviseurs van Small Business Consultants worden in toenemende mate betrokken bij de verkoop van ondernemingen. In een enkel geval wordt gevraagd om te zoeken naar een potentiële overname kandidaat.

De adviseurs profileren zich nadrukkelijk als bedrijfskundig adviseur. In alle gevallen wordt nauw samengewerkt met de accountant van de opdrachtgever, waar nodig worden fiscalisten en juristen ingeschakeld.


Onderstaand wordt in het kort weergegeven hoe Small Business Consultants een overname traject begeleid:
Intake-gesprek
Waardebepaling van de onderneming
Informatie-memorandum
Anoniem benaderen van potentiële overnamekandidaten
Toezending informatie-memorandum
Onderhandelingen
Definitieve afrondingenIntake-gesprek
In dit gesprek wordt ingegaan op de specifieke wensen/eisen van de opdrachtgever. Wat zijn voorkeuren omtrent planning, gedachten omtrent de waarde van de onderneming, betrokkenheid na overname, verkoopbaarheid.


Waardebepaling van de onderneming
Aan de hand van verstrekte jaarstukken, toekomstverwachtingen en inzicht in bedrijfsknelpunten wordt een waardbepaling gemaakt. Dit op basis van onze ervaring en op grond van theoretische modellen.
De waardebepaling wordt altijd doorgesproken met de accountant van de opdrachtgever.


Informatie-memorandum
Een informatie-memorandum heeft ten doel: potentiële kopers gericht te informeren en de wensen van de verkopende partij verder expliciet te maken.

Een informatie-memorandum kan bestaan uit:
  • Historie/achtergronden
  • Toelichting markt en marketing
  • Toelichting bedrijfsproces
  • Korte SZKB* samenvatting
  • Toelichting financiële resultaten/positie
  • Omschrijving overname en waardebepaling
  • Sterke/Zwakke kanten, Kansen/Bedreigingen


Anoniem benaderen van potentiële overnamekandidaten
In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald hoe de markt benaderd zal worden.


Toezending informatie-memorandum
Na toestemming van de opdrachtgever en na getekende geheimhoudingsverklaring.


Onderhandelingen

De adviseur begeleid de onderhandelingen en besprekingen met kandidaten om te komen tot een voorlopige koopovereenkomst c.q. intentie-verklaring
Waarna de koper de mogelijkheid krijgt om een due dilligence uit te voeren.


Definitieve afrondingen
Na het opstellen van de intentie-verklaring (i.s.m. jurist) laat de adviseur van Small Business Consultants de definitieve afronding over aan de betrokken accountant van de opdrachtgever