Bijna elke ondernemer kent wel een bedrijf dat beschikt over een veiligheidscertificaat. De ervaringen hiermee zijn niet altijd positief: ‘het blijft een puinhoop op de bouw’. De laatste jaren is echter een enorme verbetering zichtbaar, wie de bouwplaats van 10 jaar geleden vergelijkt met nu zal verbaasd zijn.

VCA heeft wel degelijk voor een verandering gezorgd!

De hoofdredenen voor opdrachtgevers om een VCA certificaat te behalen zijn:
 • de eis/wens van opdrachtgevers
 • de wil om de Arbo-wet goed toe te passen binnen de onderneming
 • het verkleinen van risico’s c.q. het voorkomen van vermijdbare arbeidsongeschiktheid of ziekteverzuim

VCA* wordt vaak toegepast bij onderaannemers en/of kleinere organisaties, VCA** wordt toegepast bij hoofdaannemers en/of grotere organisaties (hoewel hierop uitzonderingen bestaan)

De opzet van een veiligheidsbeheersysteem volgens VCA bestaat uit de volgende onderdelen:
Opzetten van een veiligheidshandboek
Werken in de praktijk volgens dit veiligheidshandboek
Extern laten toetsen van het veiligheidsbeheersysteem


Onze adviseurs begeleiden u in elke stap en zelfs weer bij de jaarlijkse controlebezoeken, zo dragen wij er zorg voor dat u uw certificaat haalt, maar ook behoudt!

Opzetten van een veiligheidshandboek
Het veiligheidshandboek moet o.a. beschrijven:
 • welke risico’s bekend zijn binnen uw onderneming
 • welke maatregelen moeten worden genomen om risico’s weg te nemen of te beperken
 • welke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn en hoe verstrekking wordt beheerd
 • welke eisen worden gesteld aan eventuele onderaannemers of inhuurkrachten waarvan uw onderneming gebruik maakt
 • hoe wordt scholing en voorlichting van medewerkers vormgegeven
 • welke bedrijfsmiddelen komen voor keuring in aanmerking, en hoe wordt dit uitgevoerd en geregistreerd
 • hoe wordt daadwerkelijk toegezien op veiligheid tijdens het werk
 • op welke manier worden veiligheidsaspecten, onveilige omstandigheden en ongevallen besproken en wat is het ‘leer-effect’
 • welke ondersteuning uw onderneming ontvangt van bijvoorbeeld uw arbodienst

De adviseurs van Small Business Consultants nemen de volledige verantwoordelijkheid voor het opstellen van dit veiligheidshandboek. Uiteraard worden de procedures samen met u, en vooral op een praktische manier opgezet.


Werken in de praktijk volgens dit veiligheidshandboek

Het werken in de praktijk volgens het veiligheidshandboek houdt in, het:
 • betrekken van de medewerkers bij het VCA systeem, ondermeer door:
 • het houden van maandelijkse veiligheidsvergaderingen (toolboxmeeting) *
 • het uitvoeren van controles op het werk (werkplekinspecties)
 • van de medewerkers te vragen om onveilige omstandigheden te melden
 • het volgen van veiligheidsopleidingen **
 • het opstellen van veiligheidsvoorschriften
 • het verstrekken van aanvullende instructie
 • het (laten) keuren van uw gereedschappen en middelen
 • doorvoeren van diverse administratieve taken
 • een risicoinventarisatie & evaluatie **
 • registratie van keuring van uw gereedschappen en bedrijfsmiddelen
 • registratie van personeels- en opleidingsgegevens

(*) niet langer verplicht in VCA 2008/05
(**) ook hierbij kan Small Business Consultants u van dienst zijn.

De adviseurs van Small Business Consultants maken met u afspraken over de mate van begeleiding, die door u wordt gewenst. Maar of u nu weinig of veel ondersteuning wenst, wij proberen u steeds te sturen naar het resultaat: het certificaat.


Extern laten toetsen van het veiligheidsbeheersysteem
De certificering zal worden uitgevoerd door een hiertoe bevoegde onafhankelijke instantie.

De certificeringsaudit kent twee delen:
 • de beoordeling van het veiligheidshandboek (toetsing aan VCA richtlijnen)
 • de beoordeling van de werking in de praktijk

In onze werkwijze is de adviseur van Small Business Consultants altijd aanwezig bij de beoordelingen, zo kunnen we ‘scherpe kantjes’ weghalen en waar nodig toelichten of bijspringen.

Deze aanpak werkt zeer goed: getuige de tientallen gecertificeerde klanten van Small Business Consultants.

Na de certificering houden de adviseurs van Small Business Consultants contact met u om in te spelen op wijzigingen en om jaarlijks eens te bezien hoe het systeem er voor staat.