Veel voorkomende discussies


Bedrijfsvoering algemeen:
De succesvolle ondernemer, géén adviseur!?
Och, die knelpunten kennen we zélf ook wel!
Winstverbetering, da’s makkelijk gezegd!
Wél omzetgroei, weinig winstgroei?
Mooie groei en mooie resultaten, maar veel onrust?
Veel druk op de ondernemer en een lage winst?
Alles gaat prima; waarom veranderen?
De onderneming staat op een kruispunt?
Bedrijfsautomatisering, alleen de boekhouding?
Overhead en nieuwe medewerkers?
Financieel inzicht, véél te laat!
Omzetdip vs. omzetontwikkeling

Overname/opvolging:
Ach, ik vind wel een koper als het zover is
Ik heb geen adviseur nodig om een goede prijs te krijgen

Zorgsystemen:
Heb ik wel een VCA certificaat nodig?
Is VCA certificering verplicht?
VCA*/VCA** kunnen we dat niet zélf?

Onze medewerkers hebben een veiligheidscursus gedaan, is dat niet genoeg?
Ik werk maar met 2 medewerkers, wat moet ik met een VCA certificaat?
Onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd.
Kwaliteitszorg, moet dat nu echt?
ISO, daar vraagt niemand toch meer om?
Is het altijd nodig om een ISO certificaat te halen?
ISO: veel papier en weinig voordeel
De succesvolle ondernemer, géén adviseur!?
Véél van onze opdrachtgevers zijn succesvol. Zij maken actief gebruik van hun ‘huis-adviseur’.
Deze ondernemers zien ons als:
• ‘leverancier’ van kennis of vaardigheden; ze kopen het in om sneller te
   kunnen opereren
• ‘klankbord’ om vrijuit te discussiëren
• ‘capaciteit’ om plannen uit te werken, financieel te onderbouwen of ter
   ondersteuning bij ontwikkeling van de onderneming

Zie ook Ondernemersbegeleiding


Och, die knelpunten kennen we zélf ook wel!
Door de druk van alle dag komt het er vaak niet van deze aan te pakken! Een goede analyse van de gehele bedrijfsvoering, een plan van aanpak en gericht bewaken van verandering.
Onze ervaring is dat knelpunten oplossen meer plezier, meer overzicht én meer resultaat oplevert!

Zie ook Bedrijfsdoorlichting


Winstverbetering, da’s makkelijk gezegd!
Onze ervaring is dat er in vrijwel alle gevallen eenvoudige of meer complexe aandachtsgebieden zijn, die de winst positief kunnen beïnvloeden. Ervaring bij enkele honderden ondernemingen worden meegenomen naar uw onderneming!

Zie ook Bedrijfsdoorlichting


Wél omzetgroei, weinig winstgroei?
Dit komen we vaak tegen. De groeiende onderneming vraagt om een betere sturing van het bedrijfsproces. Groeien ondernemer, medewerkers en hun taken/ functies voldoende mee? Zijn knelpunten in beeld en is er een duidelijk plan voor verbetering?

Zie ook Bedrijfsdoorlichting


Mooie groei en mooie resultaten, maar veel onrust?
Topjaren leggen veel druk op ondernemer en medewerkers. Wij zien vaak: stress, sluimerende conflicten en te weinig visie op de toekomst. Tijd om de bedrijfsvoering eens tegen het licht te houden en verbeteringen door te voeren.

Zie ook Bedrijfsdoorlichting


Veel druk op de ondernemer en een lage winst?

Ieder jaar maar hopen op een beter resultaat zonder écht veranderingen door te voeren. Doorsjouwen tegen beter weten in. Veel zorg en soms leed.
Dóórzetten is een ondernemerskwaliteit.
Dóórmodderen is doorzetten zonder duidelijke visie op verbetering.

Zie ook Bedrijfsdoorlichting


Alles gaat prima; waarom veranderen?
De vraag die ondernemers moet bezig houden is: kan het beter! Als er géén knelpunten meer zijn (is dat écht zo?), is er dan een duidelijke visie op de verdere ontwikkeling van de onderneming?
Stilstand is achteruitgang. Regeren is vooruitzien.
Ook sterke ondernemingen zijn kwetsbaar.

Zie ook Bedrijfsdoorlichting


De onderneming staat op een kruispunt?
Belangrijke investeringen? Nieuwe markten? De onderneming net overgenomen? Uitbreiding van staf? Automatisering?
Veel ondernemers moeten het zélf maar uitzoeken. De accountant denkt wel mee, maar overziet niet altijd de gehele bedrijfsvoering.
Een goede bedrijfskundig adviseur helpt de juiste keuzes te maken en complexe situaties om te zetten naar logische stappen.

Zie ook Bedrijfsdoorlichting en Ondernemersbegeleiding


Bedrijfsautomatisering, alleen de boekhouding?
Vaak wordt de boekhouding het eerste geautomatiseerd. Op advies van de accountant. Als het goed gaat steeds zelfstandiger en mogelijk zelfs met maandoverzichten.

Tekstverwerking en spreadsheets.
Bij kleinere ondernemingen heeft het bedrijfsproces zélf te weinig aandacht bij automatisering. Terwijl hier nu juist het meeste (1) tijdswinst en (2) overzicht mee kan worden bereikt.
Wij helpen de opdrachtgever met een gezonde visie op automatisering. Eerst organiseren, dan automatiseren is ons devies.

Zie ook Ondernemersbegeleiding


Overhead en nieuwe medewerkers?
Veel ondernemers worstelen met de vraag: moet ik er nu wél of niet een nieuwe medewerker ‘op kantoor’ bij nemen?
Wars van ‘overhead’ werken ze vaak zélf tot in de late avonduren door. Ook hier geldt: wat is de visie voor de toekomst, kan de ‘overhead’ financieel worden onderbouwd? Hoe hoog zijn de ‘verlieskosten’ door te hoge werkdruk?

Zie ook Bedrijfsdoorlichting


Financieel inzicht; véél te laat?!
Als u afhankelijk bent van de jaarstukken voordat u uw bedrijfsvoering op financiële gronden gaat aanpassen bent u altijd te laat. Zijn uw prijzen/tarieven, calculaties en managementoverzichten afgestemd op uw bedrijfsvoering?

Zie ook Bedrijfsdoorlichting en Ondernemersbegeleiding


Omzetdip vs. omzetontwikkeling

Een omzetdip kan goed uitpakken als dit betekent dat er actiever nieuwe opdrachtgevers worden geworven.
Wat is onze aanpak? Hoe kunnen we structureel en effectief onze omzet laten groeien. Een gerichte aanpak, passend bij uw bedrijfsvoering en investeringsniveau is nodig.

Zie ook Bedrijfsdoorlichting en Ondernemersbegeleiding


Ach, ik vind wel een koper als het zover is
Het verkopen van (kleinere) ondernemingen wordt steeds moeilijker:
• een aspirant ondernemer start liever zélf dan veel kosten te maken voor
  de aankoop van een onderneming
• toenemend aanbod en gelijkblijvende vraag!

Wij zien vaak dat ondernemers te lang doorgaan en op het laatst hun onderneming voor een te lage prijs moeten verkopen.

Zie ook Overname en opvolging


Ik heb geen adviseur nodig om een goede prijs te krijgen

Misschien niet. Onze ervaring leert dat een goede adviseur een hogere prijs weet te bedingen. Omdat hij niet emotioneel betrokken is, omdat hij het verkooptraject al vaker heeft meegemaakt en weet waar de kopende partij op let.

Zie ook Overname en opvolging


Heb ik wel een VCA certificaat nodig?
Vaak is de aanleiding voor een VCA-systeem ingegeven door de vraag c.q. eis van opdrachtgevers. Daarnaast is het streven naar betere/veiligere werkomstandigheden voor medewerkers een veel voorkomende reden. Tot slot kunnen juridische aanspraken omtrent arbeidsongeschikt c.q. een bedrijfsongeval worden ingeperkt.

Zie ook VCA


Is VCA-certificering verplicht?
De arbowet verplicht u niet om een VCA-systeem op te zetten. Verplichting voor VCA-certificering kan alleen worden afgedwongen door bijvoorbeeld uw opdrachtgevers.
U bent wel verplicht een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) uit te voeren conform de ARBO-WET.
Hieruit volgen de (veiligheids-)risico’s binnen uw onderneming. U bent verplicht deze risico’s te verkleinen c.q. op te lossen door een gerichte aanpak.

Indien u besluit tot het opzetten van een VCA-systeem; dan wordt de aanpak voor het verkleinen c.q. oplossen van deze risico’s onderdeel van het VCA-systeem.

Zie ook VCA


VCA*/VCA** kunnen we dat niet zélf?
Ja en nee. Ja, als u er voldoende tijd in kunt steken en doorzet. Nee, als omzet en klanten altijd prioriteit hebben
Wij nemen werk en zorg uit handen en zorgen voor een snel resultaat.

Zie ook VCA


Onze medewerkers hebben een veiligheidscursus gedaan,
is dat niet genoeg?

Soms wel, soms niet. Het hangt bijvoorbeeld af van de wens/ eis van uw opdrachtgever(s). Of van de wens c.q. noodzaak binnen uw bedrijfsvoering om de ARBO-omstandigheden te verbeteren.

Zie ook VCA


Ik werk maar met 2 medewerkers, wat moet ik met een VCA certificaat?
Zie ‘is VCA-certificering verplicht’
Zie ook VCA


Onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd.
Helaas, dat is een misverstand!! Alleen een bedrijf kan VCA gecertificeerd zijn, uw medewerkers kunnen wel een veiligheidsopleiding hebben gevolgd, maar daarmee is niets geregeld voor de onderneming.

Zie ook VCA


Kwaliteitszorg, moet dat nu echt?
Ondernemingen in het MKB hebben vaak een minder sterk ontwikkelde interne organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt mee bij het inrichten van: duidelijke taken en verantwoordelijkheden, het aanscherpen van het bedrijfsproces en het sturen van de organisatie aan de hand van de klanteisen.
Daarnaast; als de (belangrijke) klant het eist...

Zie ook Kwaliteitszorg


ISO, daar vraagt niemand toch meer om?
Ja, dat klopt in veel gevallen, maar nog steeds is een ISO certificaat vaak verplicht als u werkt voor (inter)nationale grote opdrachtgevers. Daarnaast worden grotere bouwprojecten veelal gegund aan ISO gecertificeerde ondernemingen.

Gaat u werken in het buitenland of voor buitenlandse ondernemers dan is een ISO certificaat vaak een voorwaarde.
Een ISO gecertificeerde onderneming heeft blijkbaar 'net dat puntje meer...'.
En hoe staat dat met uw onderneming?

Zie ook Kwaliteitszorg


Is het altijd nodig om een ISO certificaat te halen?

Een ISO certificaat verkrijgt u wanneer uw kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan een toets door een hiertoe bevoegde instantie. Het certificaat kan waarde hebben voor uw huidige, maar ook voor toekomstige klanten. Nu kan het zijn dat uw opdrachtgever geïnteresseerd is in de verbeteringen in de samenwerking en niet zozeer in een certificaat. Is dit het geval dan kunt u overwegen om het certificaat niet te behalen; maar wél een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren.

Zie ook Kwaliteitszorg


ISO: veel papier en weinig voordeel
Een overmaat aan papier is een risico dat een ISO kwaliteitsmanagementsysteem met zich mee kan brengen. Het is daarom zaak om belangen van efficiency en productiviteit goed te mee wegen, voordat allerlei nieuwe bedrijfsformulieren worden geïntroduceerd. We benadrukken dat de adviseurs van SBC zich bezig houden met verbetering van bedrijfsvoering, vanuit hun bedrijfskundige achtergrond.

Zie ook Kwaliteitszorg